Comptabilitat

Oferim una gestió íntegra de la comptabilitat, complint amb els requeriments que estableix la legislació vigent.

Constitució de societats

Assessorem els nostres clients, nacionals i estrangers, sobre la via més adequada per a la creació i gestió de societats.

Tràmits i gestions

Fem realitat qualsevol idea de negoci. Ens encarreguem de gestionar tot tipus de tràmits a les diferents administracions del país.

Assegurances

Treballem amb les millors companyies asseguradores per oferir la cobertura més adequada a cada necessitat.