Matriculació temporal de vehicles

Matriculació temporal de vehicles

Solament les persones no residents a la Comunitat Europea podran optar a la matriculació temporal de vehicles al Principat d’Andorra i aquesta s’haurà de renovar anualment. Només poden ésser objecte de la matriculació turística els vehicles que siguin catalogats com a Euro 5 o superior, tots els demes no podran adquirir la matricula turística del Principat d’Andorra.

MT VEHICLES

  • Fitxa tècnica del vehicle
  • Còpia del passaport del propietari del vehicle
  • Còpia del permís de conduir del propietari del vehicle
  • COC del vehicle
  • Factura de compra del vehicle
  • Poders notarials per poder realitzar les gestions en nom del client
  • Permís de circulació del vehicle (en el cas en que aquest no sigui nou)
  • Certificat de residència fora de la comunitat Europea del propietari del vehicle

SKU: 378165-1-1-4 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Comparteix