Nova oportunitat per als espanyols

Nova oportunitat per als espanyols

El director general de l’Agència Tributària espanyola va avançar que, el país veí preveu notificar als seus contribuents sobre la campanya de la renda de 2018, ja que disposa d’informació sobre les dades bancàries dels comptes que es posseeixen a l’exterior, inclòs al Principat d’Andorra. Cal tenir en compte, tanmateix, que aquesta notificació, només implicaria els espanyols que disposen de comptes financers a l’exterior.

Amb aquesta notificació, el que es pretén per part de l’estat espanyol és aconseguir que els seus contribuents declarin de manera voluntària i espontània, mitjançant el formulari 720, les informacions pertinents dels comptes, de manera a no haver d’imposar sancions. Tanmateix, s’afirma també que, en un cas diferent de l’establert anteriorment, se’ls hi realitzaria una acció de comprovació i liquidació.

Finalment, cal emfatitzar el fet que, les notificacions tenen com a principal objectiu, fomentar que els contribuents espanyols compleixin de manera voluntària amb les obligacions fiscals que els hi pertoca i no sancionar.

Veure notícia

0 Comments

Leave a reply