Augment de la cotització de la CASS per als autònoms per l’any 2019

Augment de la cotització de la CASS per als autònoms per l’any 2019

El dimecres passat es va establir l’import de les cotitzacions dels autònoms per aquest any 2019, que se situa en 464,62 €, el que suposa un increment del 10,94 € sobre els 453,68 € establerts l’any 2018. Aquest import està calculat sobre la base del salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de les persones assalariades a la CASS l’any 2018 que correspon a 2.111,91 €, és a dir un 2,4% més que el salari establert l’any anterior que era de 2.062,16 €.

Tanmateix, s’ha estipulat la cotització de la branca general de les persones que realitzen una activitat per compte propi, que correspon a l’import de 211,19€ contra els 206,22€ de l’any anterior. I la cotització de la branca de jubilació que se situa en 253,43 €, contra els 247,46 € del 2018.

Per altra banda, s’han fixat els valors del punt de jubilació i del preu de compra del punt per aquest any 2019 a 2,25199 € i 21,61910 € respectivament, els quals es situaven l’any anterior a 2,23634 € i 21,46886 €.

Finalment, es parla d’una possible modificació de la Llei de la seguretat social, la qual afegiria els trams de cotització del 62,5%, del 125% i del 137,5%, als trams actuals del 50%, 75% i 100%, fent així que hi hagi una millor adaptació a les quotes en funció de les situacions que es presentin.

Més informació

0 Comments

Leave a reply