Control d’immobles a Espanya

Control d’immobles a Espanya

L’any 2013 va entrar en vigor a Espanya l’ordre HAP/72/2013, la qual aprovava el model 720 de la declaració informativa sobre els béns i drets situats a l’estranger. Aquest formulari, obligava als espanyols a declarar tots els béns immobles, comptes corrents, imposicions o accions superiors a 50.000€ a l’Estat espanyol, que posseïssin a l’estranger en un lapse de temps de 3 mesos. A partir d’aquest, si la persona no havia declarat el que pertocava, se li podia imposar una sanció de fins al 150%.

Actualment, aquesta causa ha estat portada davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per una causa principal: l’import de la sanció. La Comissió Europea va detectar dos problemes pels quals el formulari 720 atempta contra fins a cinc drets fonamentals de la Unió Europea. Per un costat, la Comissió Europea va establir que el preu del 150% de la sanció es trobava desproporcionat ja que, aquest obliga als espanyols a fer front a una sanció més elevada a l’import de diners ingressats, el que significaria una possible dificultat a l’hora de liquidar els diners que se li demanen ja que no en disposarien de tants. Per altra banda, dit formulari estableix un termini de temps que no disposa de prescripció, el que significa que hi hauria un atemptat contra la seguretat jurídica de les persones.

 

Fonts:

https://www.elperiodic.ad/noticia/69867/la-justicia-europea-pot-afavorir-el-control-dimmobles-despanyols

0 Comments

Leave a reply