El salari brut del 2019 ja s’ha aprovat

El salari brut del 2019 ja s’ha aprovat

Un decret aprovat el passat dia 16 de gener del 2019, ha establert que hi haurà un augment del salari mínim horari interprofessional per aquest any 2019, el qual s’hauria d’aplicar a comptar del dia 01 de gener del 2019.

Aquest seria un augment del 3,2% sobre el salari mínim horari interprofessional de l’any 2018, contra l’augment que va dur-se a terme l’any 2018 del 2,6%.

Per tant, passaríem d’un sou mínim horari interprofessional establert l’any 2018 a 5,87 € a un salari per al 2019 de 6,06 €. Per tant, basant-se en aquest increment, el nou salari mínim mensual brut seria de 1050,40 € contra els 1017,47 € que es varen establir per l’any 2018, el que significaria un augment total de 32,93 € per aquest nou any.

Més informació

0 Comments

Leave a reply