Modificació de la llei laboral

Modificació de la llei laboral

El dia 01 de febrer del 2019 es preveu l’entrada en vigor d’una nova llei laboral en la qual s’hauran de tenir en compte algunes modificacions importants sobre la llei laboral actual.

Alguns dels canvis a tenir en compte en la nova llei són:

  • El preavís en els acomiadaments es reduirà d’un màxim de 90 dies a 30 dies. I en el cas en què la baixa sigui voluntària per part del treballador aquest haurà d’avisar amb un termini de 15 dies d’antelació.
  • El període de prova s’amplia d’un a dos mesos.
  • Els percentatges del 25, 50 i 75% per les hores extres s’eliminen de manera a establir un únic percentatge del 40%. Tanmateix, es preveu una reducció del nombre d’hores extres setmanals, el qual passa de 15 a 12 hores.
  • Es preveuen dos nous contractes laborals: el de successió per substitució a treballadors que es jubilen i el de continuïtat de vida laboral pensat perquè els treballadors de més de 65 anys puguin seguir treballant, si ho desitgen.
  • Els contractes verbals desapareixen, de manera que tots els contractes s’han d’establir de manera escrita.
  • Els menors d’entre 15 i 18 anys podran treballar 8 hores al dia, el que significa que es prohibirà treballar als menors de 14 anys i els menors de 16 anys ja no tindran les jornades de treball reduïdes de 6 hores.
  • El descans de maternitat i de paternitat s’amplien a 20 setmanes i d’un mes respectivament, contra les 16 i les 2 setmanes que preveu la llei laboral actual.
  • S’estableix també un permís retribuït perquè els pares puguin cuidar als seus fills malalts.

Tot i que es preveu una entrada en vigor imminent de la nova llei, algunes parts veuen que és poc viable com que els canvis són importants, i que no es poden establir aquestes modificacions en les empreses de manera ràpida ,ja que cal, primer, una adaptació.

Que has de saber de la reforma laboral

Veure notícia

 

0 Comments

Leave a reply