Augment del salari mínim dels treballadors pel 2019!

Augment del salari mínim dels treballadors pel 2019!

La setmana passada es van aprovar els salaris mínims dels treballadors per l’any 2019 i que entrarien en vigor el primer dia del mes de gener de dit any.

L’increment del salari mínim del 2019 variarà en funció de l’augment de l’IPC (índex general de preus de consum) de l’any 2018. En cas en que l’increment de l’IPC del 2018 fos inferior a l’1,5% s’apujaria el salari mínim de l’any 2018 d’aquest mateix percentatge, de manera a establir el nou salari mínim del 2019.

No obstant, es preveu un increment de l’IPC de l’1,7% el qual augmentaria el salari actual de manera que passaria de 1.017,47€ a 1.034,77€. Si aquest percentatge no fos assolit, el salari mínim del 2019 augmentaria d’un IPC de 1,5% i per tant arribaria a un valor aproximatiu de 1.032,73€.

Fonts:

Diari d’Andorra
Bopa

0 Comments

Leave a reply