Gestió de matrícules turístiques a Andorra

Saps que són les matricules turístiques?

Una matrícula turística és aquella que una persona no resident a la Comunitat Europea pot sol·licitar al Principat per un període d’un any, de manera a poder matricular el seu cotxe i circular amb aquest. Tenint en compte que són matricules que arriben al seu venciment al cap d’un any, cal saber que anualment (sempre i quant és vulgui tenint el vehicle matriculat al país) s’haurà de tornar a demanar la seva matriculació al Principat, i passar la ITV com tots els altres vehicles del país, el que significa que cada anys s’haurà de procedir al pagament de les taxes pertinents per a la matriculació, de nou, del vehicle.

Cal tenir en compte, no obstant, que no tots els vehicles poden ésser objecte d’una matriculació turística, només aquells catalogats com a Euro 5 o superior poden ésser-ho. Per tant, si el vehicle que voleu importar al país no disposa d’aquesta categoria no podrà optar a la matriculació turística.

Finalment, si un vehicle té la matriculació turística i s’exporta del Principat d’Andorra, cal saber que no s’ha de tramitar cap mena de baixa d’aquest, donat que un cop no es renovin les matriculacions, com establert anteriorment, aquest serà donat de baixa definitivament i de manera automàtica.

A Àgora Consultors som especialistes en gestionar matrícules turístiques. Faci una sol·licitud si vol disposar més informació.